Mateřská škola „Čtyřlístek“, Jeronýmova 772, Kolín IV.

děti

VÝSLEDKY ZÁPISU 2019 (31. května 2019)

V sekci Pro rodiče najdete čísla dětí přijatých a nepřijatých.

Žádáme zákonné zástupce:

PŘIJATÝCH DĚTÍ - aby se dostavili do MŠ, kde dostanete další informace

PŘIJATÝCH DĚTÍ NA JINOU MŠ 18,29,37,53,77,101 - aby se dostavili k podpisu ukončení řízení

NEPŘIJATÝCH DĚTÍ - aby se dostavili ve středu 8.00 - 15.00 k podpisu rozhodnutí

 

UZAVŘENÍ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH (14. ledna 2019)

Naše MŠ bude uzavřena od:       

15.7 - 26.7. a 12.8. - 23.8. 2019 !

 

Žádost rodičů o náhradní MŠ/ kteří nemají možnost hlídání v době uzavření naší MŠ/, si vyzvědněte  u tř. učitelek! A odevzdejte do konce dubna!

PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2018-19 (24. října 2018)

Toto jsou plánované celoškolkové akce do konce šk.roku. Na třídách budou probíhat i rozdílné aktivity a nové akce, proto pečlivě sledujte nástěnky v šatnách!

 

23.10. DIVADLO V MŠ

 

8.11. KONCERT ,,ZAHRADA" 4.ZŠ / předškoláci/

 

10.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - ZVONEČEK

 

16.10. DEPISTÁŽ- návštěva klin.logopedky

 

23.11. Divadlo v MŠ

 

30.11. DIVADLO V MŠ

 

4.12. ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU  - 16.15 HODIN u pav.A

 

5.12. MIKULÁŠSKÁ V MŠ

 

23.1. KOUZELNÍK A JEHO KOUZELNÉ MÍČKY

 

21.2. DIVADLO V MŠ

 

27.2. DEN S PŘEDŠKOLÁKY - 9.tř. V MŠ

 

13.3. DIVADLO V MŠ

 

20.3. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1.TŘ.3.ZŠ

 

27.3. CVIČENÍ V BIOSCE / předškoláci/

 

24.4. BUBNOVÁNÍ V KRUHU

 

25.4. HASIČI - C,D

 

26.4. HASIČI - B,A

 

30.4.  ČARODĚJNICE V MASKÁCH

 

14.5. POKUSY NA 3.ZŠ / předškoláci/

 

17.5. NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA

 

23.5. MINIFESTIVAL 3.ZŠ / C,D ..předškoláci/

 

24.5. NOC VE VIGVAMU - B2,C1,D2

 

27.5. - 28.5. SBĚR PAPÍRU

 

28.5. ZVÍŘÁTKOVÁ ZAHRADA

 

31.5. SKÁKACÍ HRAD

 

4.6. FOCENÍ - PAV. C+D

 

6.6. FOCENÍ - PAV. A+B

 

 7.6. PUTOVÁNÍ ZA INDIÁNY - zábavný program pro děti

 

12.6. PROJEKTOVÉ PŘÍRODOVĚDNÉ DOPOLEDNE - předškoláci 

 

VÝLETY, BESÍDKY

                

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. ledna 1970)

Zápis do MŠ proběhne v termínu 13.5.a 14.5. 2019 ve sborovně MŠ od 8.00 – 15.00 hodin!

Přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz matky a vyplněné formuláře.

Formuláře si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na našich webových stránkách v sekci "Pro rodiče" od 1.3.2019.

Těšíme se na vás!!!

VŠECHNY AKTUALITY

aktualita

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ledna 1970

Zápis do MŠ proběhne v termínu 13.5.a 14.5. 2019 ve sborovně MŠ od 8.00 – 15.00 hodin!

Přineste s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz matky a vyplněné formuláře.

Formuláře si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na našich webových stránkách v sekci "Pro rodiče" od 1.3.2019.

Těšíme se na vás!!!

web Tomáš ADÁMEK; 2009–2019