Mateřská škola „Čtyřlístek“, Jeronýmova 772, Kolín IV.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (11. května 2020)

Mateřská škola bude otevřena 11.5.2020 v omezeném režimu.

Ve třídě nemusí mít děti roušky. Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky. 

Klikem na  Čestné prohlášení a Metodický pokyn MŠMT v informacích si dokumenty stáhnete.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (9. dubna 2020)

Podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je stanoveno na období 4. – 15. května 2020.

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené 1.9.2014 – 31.8.2015.

Způsoby podání žádostí:

 1. Vhozením do schránky na vratech příslušné MŠ, v zalepené obálce s výrazným nápisem „Zápis“ – UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. Do datové schránky školy - fzwgj7i
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem     info@skolkactyrlistek.cz
 4. Poštou – obyčejné psaní
 5. Osobní podání – telefonicky 720076976, 321723710, e-mailem 

 Další informace a potřebné formuláře naleznete v sekci "PRO RODIČE"     

POTVRZENÍ - OŠETŘOVNÉ (31. března 2020)

POTVRZENÍ SI VYTISKNETE V SEKCI "PRO RODIČE". PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VYUŽIJTE TELEF. ČÍSLO 720 076 976.  

UPOZORNĚNÍ (2. března 2020)

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým virem koronaviru se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu a omezení výskytu onemocnění.

 • základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků
 • v případě návratu z postižených oblastí - Itálie, Čína......., ihned kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

 

 

 

 

Plán uzavření MŠ o letních prázdninách (21. ledna 2020)

Naše MŠ bude uzavřena o letních prázdninách od 20.7.- 14.8. 2020!

Rozpis uzavření kolínských mateřských škol je na nástěnkách v šatnách .

VŠECHNY AKTUALITY

Informace pro rodiče k otevření MŠ ke dni 11. 5. 2020

Provoz MŠ Čtyřlístek začíná v pondělí 11. 5. 2020, prosíme o přečtení následujících pravidel:

 • Pro děti zaměstnaných rodičů bude provoz MŠ od 6.30 – 16:00 hodin v omezeném počtu dětí.
 • Dítě do MŠ přivádí a odvádí 1 dospělá osoba – omezíme tím počet osob v budově MŠ.
 • Příchozí projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • Příchod do MŠ bude umožněn pouze 6:30-8:00 hodin. Přiveďte děti již oblečené do třídy. Ostatní věci vložte do skříňky.
 • Přineste dětem do šatní skříňky podepsanou látkovou náhradní roušku s poutky za uši v igelitovém sáčku – pro nouzový případ.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00–12:30 hodin a 14:30–16:00 hodin.
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vstupu do pavilonu. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky.
 • Dodržujte rozestupy 2 metry.
 • Při projevu onemocnění bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče – prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá třída uzavřena a umístěna do karantény, včetně všech rodinných příslušníků a zaměstnanců školy.
 • V první den docházky dítěte do kolektivu odevzdá doprovod dítěte podepsané „Čestné prohlášení“.
 • Hygienické podmínky MŠ se budou řídit „Metodickým pokynem MŠMT“.
 • Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí!

Co nejdříve nahlaste docházku – SMS, telefonicky, e-mail

Doufáme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na provoz v běžných podmínkách.

Děkujeme za pochopení!

pro rodiče

Zápis pro školní rok 2020/2021 – PŘIJATÍ

Zápis pro školní rok 2020/2021 – NEPŘIJATÍ

Ošetřovné [.pdf, 1.3 MB]

Ošetřovné

Zápis 2020

Informace k zápisu 2020 [.pdf, 116 kB]

Informace k zápisu

Evidenční list 2020 [.pdf, 77 kB]

Evidenční list

Prohlášení [.pdf, 77 kB]

Prohlášení

Čestné prohlášení [.pdf, 31 kB]

Čestné prohlášení

Ostatní

Rozpočet 2020 [.pdf, 280 kB]

Školní řád 2019/2020 [.pdf, 141 kB]

skolni-rad.png

Adaptace dětí [.pdf, 64 kB]

adaptace-deti.png

Úplata [.pdf, 82 kB]

uplata.png

Alergeny [.pdf, 2 MB]

Alergeny
web Tomáš ADÁMEK; 2009–2020