Mateřská škola „Čtyřlístek“, Jeronýmova 772, Kolín IV.

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (11. května 2020)

Mateřská škola bude otevřena 11.5.2020 v omezeném režimu.

Ve třídě nemusí mít děti roušky. Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky. 

Klikem na  Čestné prohlášení a Metodický pokyn MŠMT v informacích si dokumenty stáhnete.

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (9. dubna 2020)

Podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání je stanoveno na období 4. – 15. května 2020.

Povinně se zapisují k předškolnímu vzdělávání děti narozené 1.9.2014 – 31.8.2015.

Způsoby podání žádostí:

 1. Vhozením do schránky na vratech příslušné MŠ, v zalepené obálce s výrazným nápisem „Zápis“ – UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. Do datové schránky školy - fzwgj7i
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem     info@skolkactyrlistek.cz
 4. Poštou – obyčejné psaní
 5. Osobní podání – telefonicky 720076976, 321723710, e-mailem 

 Další informace a potřebné formuláře naleznete v sekci "PRO RODIČE"     

POTVRZENÍ - OŠETŘOVNÉ (31. března 2020)

POTVRZENÍ SI VYTISKNETE V SEKCI "PRO RODIČE". PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VYUŽIJTE TELEF. ČÍSLO 720 076 976.  

UPOZORNĚNÍ (2. března 2020)

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým virem koronaviru se na Vás obracíme s informacemi, jak snížit možnost přenosu a omezení výskytu onemocnění.

 • základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků
 • v případě návratu z postižených oblastí - Itálie, Čína......., ihned kontaktujte územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

 

 

 

 

Plán uzavření MŠ o letních prázdninách (21. ledna 2020)

Naše MŠ bude uzavřena o letních prázdninách od 20.7.- 14.8. 2020!

Rozpis uzavření kolínských mateřských škol je na nástěnkách v šatnách .

VŠECHNY AKTUALITY

Informace pro rodiče k otevření MŠ ke dni 11. 5. 2020

Provoz MŠ Čtyřlístek začíná v pondělí 11. 5. 2020, prosíme o přečtení následujících pravidel:

 • Pro děti zaměstnaných rodičů bude provoz MŠ od 6.30 – 16:00 hodin v omezeném počtu dětí.
 • Dítě do MŠ přivádí a odvádí 1 dospělá osoba – omezíme tím počet osob v budově MŠ.
 • Příchozí projdou ráno povinným zdravotním filtrem – měření teploty, pokud bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
 • Příchod do MŠ bude umožněn pouze 6:30-8:00 hodin. Přiveďte děti již oblečené do třídy. Ostatní věci vložte do skříňky.
 • Přineste dětem do šatní skříňky podepsanou látkovou náhradní roušku s poutky za uši v igelitovém sáčku – pro nouzový případ.
 • Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase 12:00–12:30 hodin a 14:30–16:00 hodin.
 • Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude umístěna u vstupu do pavilonu. Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – roušky, šátky.
 • Dodržujte rozestupy 2 metry.
 • Při projevu onemocnění bude dítě umístěno mimo kolektiv a okamžitě předáno do domácí péče – prosím, opravdu zvažte nutnost docházky dítěte do MŠ, pokud se vyskytne u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, bude celá třída uzavřena a umístěna do karantény, včetně všech rodinných příslušníků a zaměstnanců školy.
 • V první den docházky dítěte do kolektivu odevzdá doprovod dítěte podepsané „Čestné prohlášení“.
 • Hygienické podmínky MŠ se budou řídit „Metodickým pokynem MŠMT“.
 • Platby pro děti, které do MŠ nastoupí – platí školné i stravné. Děti, které do MŠ nenastoupí, platby stále neplatí!

Co nejdříve nahlaste docházku – SMS, telefonicky, e-mail

Doufáme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na provoz v běžných podmínkách.

Děkujeme za pochopení!

třídy

B2

nakreslil Filip

B2 – Slůňata

Třída je zaměřena na hudebně dramatické činnosti.

třídní učitelky

Lada Holíková a Bc. Lucie Nádvorníková

Slůňátka se jmenujeme,
do naší třídy rádi jdeme.
Hrajeme si tancujeme,
cvičíme a malujeme,
pak si o všem povídáme.


Aktuality

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY (11. května 2020)

Mateřská škola bude otevřena 11.5.2020 v omezeném režimu.

Ve třídě nemusí mít děti roušky. Nedávejte dětem do MŠ žádné hračky. 

Klikem na  Čestné prohlášení a Metodický pokyn MŠMT v informacích si dokumenty stáhnete.

 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (22. dubna 2020)

Úplata za předškolní vzdělávání bude poměrně ponížená podle délky uzavření školy:

Březen 2020  - 205 Kč

Duben 2020   - 0

Květen 2020   - 355 Kč

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY (21. dubna 2020)
Milí rodiče,
zde zasílám odkaz na veškerou slovní zásobu i s výslovností a českým překladem k učebnici Happy House 1.
Tento týden začínáme lekci 5 = Happy birthday!
Procvičujte s dětmi slovní zásobu, kterou také najdete v učebnici na straně 44 dole. Ukazujte dětem obrázky v učebnici a opakujte s nimi. Potom zadávejte postupně jednotlivá slovíčka a děti budou pastelkou slovíčka kroužkovat dle vašich pokynů.
Dále potom učebnice strana 47 - děti vymalují barevně štítky podle toho, jak k sobě slovíčka patří dle příslušných barev.
 
Přeji krásné jarní dny, s pozdravem M. Kršňáková
POTVRZENÍ - OŠETŘOVNÉ (31. března 2020)

POTVRZENÍ SI VYTISKNETE V SEKCI "PRO RODIČE". PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY VYUŽIJTE TELEF. ČÍSLO 720 076 976.  

Fotogalerie

A1 Sluníčka A2 Ptáčata B1 Koťata B2 Slůňata C1 Medvíďata C2 Štěňátka D1 Veverky D2 Broučci
web Tomáš ADÁMEK; 2009–2020